Sinema’r Plaza

Mae’r elusen Afan Arts o Bort Talbot wedi gwneud cais llwyddiannus amgrant o £80,834 i wneud ffilm am hanes sinema Plaza’r dref.

Agorwyd y sinema art deco ym 1940 a bu’n gymorth i uno pobl PortTalbot a gwella ar ôl yr Ail Ryfel Byd.Daeth sêr Hollywood Port Talbot o’r sgrin arian Richard Burton a SyrAnthony Hopkins i’r Plaza i wylio ffilmiau.

Ac yn awr, yn dilyn ei hadfywiad fel canolbwynt cymunedol, mae’r ganolfan unwaith eto yn helpu i uno pobl y dref ar ôl y pandemig Covid .

Bydd y ffilm yn adrodd hanes y Plaza a’i gyfraniad i Bort Talbot a phobl Port Talbot trwy eu straeon cymhellol eu hunain. “Mae Afan Arts yn falch o fod yn cynhyrchu ffilm, sy’n dogfennu’r rhan ganolog y mae Sinema’r Plaza wedi’i chwarae yn hunaniaeth ein t ref. Bydd y ffilm yn cael ei hategu gan arddangosfa ddigidol a llwybr treftadaeth, a fydd yn dal hanes yr adeilad, ei bobl a’u straeon cymhellol”, meddai cyfarwyddwr y prosiect, Denise C. Francis.

“Bydd pobl ifanc yn weithredol wrth ddal straeon sy’n datg elu ei hanes cyfoethog a hefyd yn edrych i’w dyfodol cyffrous fel canolbwynt cymunedol. Er mwyn cael y gymuned i gysylltu, bydd ystod eang o bobl yn cael y cyfle i ailadrodd eu hatgofion, gan sicrhau nad yw ein treftadaeth gymunedol yn cael ei cholli.”

Dyw edodd Andrew White, Cyfarwyddwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol: “Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydym yn gallu ariannu’r prosiectau anhygoel hyn a dod â buddion treftadaeth i gymunedau yn Rhondda Cynon Taf a Chastell – nedd Port Talbot. “Mae treftadaeth i bawb a gall fod yn unrhyw beth o’r gorffennol yr ydych yn ei werthfawrogi ac am ei drosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol – o adeiladau hanesyddol, ein hetifeddiaeth ddiwydiannol a’r amgylchedd naturiol, i gasgliadau, traddodiadau, straeo n a mwy .

“Rydym yn awyddus i ariannu hyd yn oed mwy o brosiectau treftadaeth yn Rhondda Cynon Taf a Chastell – nedd Port Talbot ac rwy’n gobeithio y bydd y newyddion heddiw yn ysbrydoli grwpiau a sefydliadau eraill i ddod ymlaen a darganfod mwy am y cymorth y gallwn ei gynnig i helpu i ddatblygu eich sefydliad. syniad a chais am grant.”